Odfjell Drilling opplyser ifølge en melding at BP har utøvd to opsjoner og forlenget plattformvedlikeholdsarbeidet i fire år, fra desember 2014 til desember 2018.Verdien av avtalen er på 165 millioner dollar, tilsvarende 993 millioner kroner.«Denne tidlige forlengelsen beviser BPs forpliktelse til å jobbe sammen med Odfjell Drilling for å levere kvalitet og effektivitet i deres boreprogram», heter det.Odfjell jobber sammen med BP på deres eiendeler «Andrew», «Bruce», «Clair» og «Magnus» i den britiske delen av Nordsjøen.