Fortsatt svak konsumvekst

Husholdningenes varekonsum var 0,1 prosent høyere i januar enn i desember 2013.

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at husholdningenes varekonsum var 0,1 prosent høyere i januar enn i desember 2013.Konsumet av mat og drikkevarer gikk ned 0,3 prosent, mens andre varer holdt seg på samme nivå i januar som måneden før, heter det.SSB registrerer en oppgang i både kjøp og drift av biler og konsumet av elektrisitet og brensel.