Gjensidige Forsikring ASA meldte tirsdag om et mulig salg av inntil 90,458.254 aksjer i Storebrand ASA.Gjensidige har i dag solgt eller avtalt å selge hele sin eierandel i Storebrand, som representerer 20,11 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i selskapet, gjennom en bookbuilding-prosess rettet mot institusjonelle investorer.Aksjene ble solgt til en pris på 36,00 kroner per aksje, tilsvarende en rabatt på 3,1 prosent mot sluttkurs 25. februar 2014.Salget innbrakte dermed 3.256 millioner kroner.Oppgjør er forventet 3. mars 2014.Regnskapsmessig gevinst av transaksjonen er forventet å bli omlag 115 millioner kroner.BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley og Pareto Securities var tilretteleggere i transaksjonen.