Gjensidige Forsikring vuderer ifølge en fersk børsmelding salg av inntil 90.458.254 aksjer i Storebrand ASA.Dersom samtlige aksjer selges, vil det bety at Gjensidige kvitter seg med hele sin aksjebeholdning i Storebrand.Posten representerer 20,11 prosent av aksjene i selskapet, og tilbys utelukkende til institusjonelle investorer.Prisen vil søkes satt i en akselerert bookbuilding.Bookbuildingen kan avsluttes på kort varsel av tilretteleggerne BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley og Pareto