Høyere ordrereserver

Polarcus-sjef Rolf Rønningen har holdt en presentasjon for ABG Sundal Collier i London.

Rolf Rønningen. Foto: Polarcus.

Ved utgangen av februar var Polarcus' ordrereserve på rundt 240 millioner dollar.Ifølge TDN Finans fremgår det av presentasjonsmaterialet som konsernsjef Rolf Rønningen brukte på en presentasjon for ABG Sundal Collier i London.I forbindelse med rapporten for 4. kvartal 2013, som ble lagt frem 14. februar, opplyste Polarcus at ordrereserven pr midten av februar var på rundt 230 millioner dollar.Polarcus gjentar at etterspørselen har kommet tilbake etter en svakt 4. kvartal. Det gjentas også bedret anbudsaktivitet for 2. og 3. kvartalPå Oslo Børs faller aksjen 1,22 prosent til 4,05 kroner.