- Ikke kjøp Golden Ocean-aksjen

DNB Markets tar anbefalingen på Golden Ocean ned.

Foto: Goldenocean.com

DNB Markets tar anbefalingen på Golden Ocean ned fra Kjøp til Hold etter at kursmålet er innfridd. Meglerhuser ser nå aksjen som fullt verdsatt basert på forventninger til ratene og skipsverdiene."I etterkant av gårsdagens rapport har vi redusert estimert EBITDA med 8 prosent for 2014 og holdt den uendret for 2015. Selskapet har ikke kommunisert noe fast utbyttestrategi, men vi har lagt til grunn en videreføring av nivået på 0,025 dollar pr aksje, hvilket implisitt innebærer en løpende direkteavkastning på rundt 5 prosent", skriver meglerhuset.Kursmålet er justert fra 12,70 til 13 kroner pr aksje.