Torsdag ettermiddag la Thin Film Electronics frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat før og etter skatt på minus 32,6 millioner kroner i 4. kvartal 2013, mot minus 10,9 millioner kroner i samme periode året før.Inntektene beløp seg til 5,3 millioner kroner, sammenlignet med 3,3 millioner kroner i 4. kvartal 2012.Nå utøver en rekke innsidere sine opsjoner og selger unna store deler av aksjene.Ifølge en børsmelding skal totalt 1.511.715 aksjer ha blitt solgt for 5,6 kroner stykket.
  • Styreformann Morten Opstad har utøvd 250.000 opsjoner og solgt 150.000 av dem.Styreformann Morten Opstad har utøvd 250.000 opsjoner og solgt 150.000 av dem.
  • Styremedlem Rolf Åberg har også utøvd 250.000 opsjoner, men han har kun solgt 51.715 aksjer.Styremedlem Rolf Åberg har også utøvd 250.000 opsjoner, men han har kun solgt 51.715 aksjer.
  • Adm. direktør Davor Sutija har utøvd én million opsjoner og solgt 660.000 aksjer.Adm. direktør Davor Sutija har utøvd én million opsjoner og solgt 660.000 aksjer.
  • Teknisk direktør Christer Karlsson har utøvd 750.000 opsjoner og solgt unna 650.000 aksjer.Teknisk direktør Christer Karlsson har utøvd 750.000 opsjoner og solgt unna 650.000 aksjer.
I løpet av de siste 12 månedene har verdien på Thin Film Electronick økt med 163 prosent.