- Lerøy rapporterte bedre marginer igjen dette kvartalet (red.anm.: 4. kvartal), og fikk en samlet EBIT pr kilo på 10,3 kroner på grunn av høye priser. Selskapet rapporterte imidlertid vesentlig høyere kostander i kjølvannet av prisoopgangen, hovedsaklig knyttet til fôr og biologiske utfordringer, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets, i en fersk rapport onsdag.Han ser likevel tegn til bedring allerede fra Q1.- Fremover forventer vi kostnadsforbedringer allerede i Q1, og kombinert med en laksepris som er 8 kroner høyere, venter vi solide marginforbedringer, sier Giskeødegård.- Vi opprettholder kursmål på 230 kroner, og oppgraderer Lerøy til en sterk kjøpsanbefaling.