JPMorgan Chase har allerede varslet kutt av 13-15.000 stillinger i sin utlånsvirksomhet.Men nå melder storbanken, med 250.000 ansatte, ytterligere kutt. Ifølge Financial Times beløper disse kuttene seg til over 2.000 stillinger.Ifølge avisen kan de nye kuttene bli offentliggjort på bankens årlige investordag tirsdag.Kuttene kommer i kjølvannet av et kraftig fall i etterspørselen etter boliglån.Videre har banken planer om å overhale sitt filialnettverk med mindre bygninger som utnytter ny teknologi bedre, og krever færre ansatte. Men disse kuttene i staben - ifølge Financial Times anslått til tusener - ventes å skje gjennom naturlig avgang.JPMorgans "branch of the future" ventes ifølge avisen å bli presentert for investorene tirsdag.