Kyrre Aamdal om budskapet fra Øystein Olsen

"Denne gangen var det lite som markedene reagerte på", sier DNB-økonom Kyrre Aamdal om årstalen til sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kyrre Aamdal - Foto: Finansavisen
Børs

Torsdag kveld holdt sentralbanksjef Øystein Olsen sin årlige tale til representantskapet (årstalen)."Denne gangen var det lite som markedene reagerte på. Normalt er ikke årstalen en plass for å påvirke markedsforventningene, men det hender likevel at markedene endrer oppfatning og sender kronen opp eller ned. Det var altså ikke tilfellet i går", skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.Sammenliknet med torsdag morgen er kronen nå 0,3 prosent svakere mot euro, men svekkelsen fant sted tidligere på dagen. Generelt styrket euroen seg i gårOlsen pekte imidlertid på at «… utsiktene til et vedvarende lavt rentenivå internasjonalt må få virkninger også for Norge. … Med de langsiktige rentene vi nå ser ute, vil det trolig ta flere år før renten her hjemme kommer opp mot det vi tidligere anså som et normalt nivå.».Ifæøge DNB Markets er årstalen en anledning for Norges Bank til å løfte blikket og drøfte forhold i økonomien som det ikke faller naturlig å ta opp i de løpende rapportene."Det var tilfellet denne gangen også. Sentralbanksjefen var innom mange temaer. Ikke helt uventet i jubileumsåret trakk Olsen linjene tilbake til starten av 1800-tallet. Et sentralt tema var knytte til utviklingen i produktiviteten og sammenhengen mellom lønn og produktivitet. Han var bekymret for den svake utviklingen i produktiviteten de siste årene. Det er en utvikling som mange industriland har. Det gjør ikke utfordringene mindre. Det siste ti-året har imidlertid reallønnsveksten ikke blitt preget av lavere produktivitetsvekst. En årsak til det er den kraftige veksten i bytteforholdet. Sentralbanksjefen advarte om at vi ikke kan forvente en slik vedvarende bedring i bytteforholdet. Med mindre produktivitetsveksten kommer tilbake, er det derfor utsikter til langsiktig lavere reallønnsvekst", skriver meglerhuset.For øvrig gjentok Olsen at det fortsatt er «…mest sannsynlig at fondets realavkastning på lengre sikt vil nærme seg 3 prosent» noe som bør få føring for bruken av oljepenger. Men han var ikke like eksplisitt nå på at handlingsregelen burde endres, som sist dette temaet var opp.

Nyheter
Børs