Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har solgt 211 590 aksjer i Protector Forsikring.Ny beholdning er 4.252.380 aksjer, tilsvarende 4,94 prosent av selskapet.