Lerøy kliner til med milliardoverskudd

En kraftig oppjustering av biomasseverdien sender Lerøy-resultatet i været.

Foto: Scanpix

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 1.014,9 millioner kroner i 4. kvartal 2013, mot 332,2 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 302 millioner kroner.Resultat per aksje ble 17,42 kroner, mot 5,89 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 5,53 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 1.296,8 millioner kroner, sammenlignet med 458,8 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 441 millioner kroner.Driftsresultatet ble 1.207,9 millioner kroner, mot 479,1 millioner kroner året før.Driftsresultat før verdijustering av biomasse ble 425 millioner kroner, mot 136 millioner kroner i fjerde kvartal 2012.Verdijustering biomasse utgjorde hele 784 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 3.229,6 millioner kroner, sammenlignet med 2.410,6 millioner kroner i 4. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 2.906 millioner kroner.Den viktigste driveren for økningen i omsetning og driftsresultat er høyere prisoppnåelse for selskapets hovedprodukter atlantisk laks og ørret. Sammenlignet med fjerde kvartal 2012 er konsernets høstete volum av laks og ørret tilnærmet uendret.Det foreslås et utbytte på 10 kroner per aksje.Her er rapporten og presentasjonen.