Meglerhusene er uenige om Golden Ocean

Bør man selge eller kjøpe Golden Ocean-aksjen? Meglerhusene er uenige.

Herman Billung. Foto: Finansavisen

Golden Ocean har i dag rapportert noe svakere justert EBITDA for fjerde kvartal enn estimert.Justert EBITDA kom inn på 26,4 milioner dollar, hvilket var 12 prosent under konsensus og 9 prosent under DNB Markets' estimat."På den annen side legges det opp til et høyere utbytte enn markedet hadde forventet og selskapet foreslår 0,025 dollar pr aksje mot forventninger om 0,01 dollar pr aksje. Selskapet mottok i desember også forskuddsbetaling av rater på 14,1 millioner dollar for 2014. Dette reduserer motpartsrisikoen noe fremover", skriver meglerhuset.Før eventuelle justeringer har DNB Markets en kjøpsanbefaling på Golden Ocean med et kursmål på 12,7 kroner pr aksje."Vi venter en nøytral effekt på kursen ved åpning ettersom den lavere inntjeningen ventes kompensert av det høyere utbytteforslaget", skrev meglerhuset før børsåpning.Fasiten viser at Golden Ocean faller tre prosent til 12,96 kroner, etter et forsiktig fall i åpningshandelen.- Selg aksjenHandelsbanken slår fast at resultatet var i tråd med guidingen, men at rederiet guider svakere tall for 1. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal 2013.Selskapet er mer eksponert for utviklingen i spotmarkedet i 2014, da mer enn 80 prosent av capesize-flåten og over 50 prosent av panamax-flåten seiler i spotmarkedet."Vi ser bare begrenset oppside for ratene fra dette punktet", heter det i en oppdatering. Det vises til at kinesisk etterspørsel vil bli rammet av lavere stålproduksjon.Meglerhuset har en reduce-anbefaling på Golden Ocean.