Den amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan kom inn på 81,6 i februar, viser endelige tall.Forventningen var ifølge vår makrokalender på 81,2.Den foreløpige indeksen viste også 81,2.