Norsk laks spiser korn- og plantemat

Korn- og planteråvarer utgjorde i fjor 70 prosent av all mat norsk oppdrettslaks spiste, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet. Forbruket var større enn Norges samlede avling av korn.

Foto: Scanpix

Forbruket av fiskefôr var i fjor like over 1,53 millioner tonn. 69,6 prosent av fôret var basert på planteråvarer, med soya, hvete og raps som de viktigste ingrediensene, ifølge Fiskeridirektoratets tall.Forskningsinstituttet Nofima opplyser til Nationen at så godt som alle korn- og planteråvarene er importert, og forbruket av korn- og planteråvarer i oppdrettsnæringen var i fjor større enn den samlede norske avlingen av kornråvarer.- Stadig mer av fiskefôret er basert på planteråvarer. Uten tilgang til vegetabilske råvarer kunne ikke fiskeoppdrettet her i landet øke så mye som den har gjort de siste årene. Årsaken er at tilgangen til marine råvarer er begrenset og stabil globalt, men det har nok også med kostnadseffektivitet å gjøre, sier Nofima-forsker Trine Ytrestøyl.I 1990 utgjorde planteråvarer rundt 10 prosent av fôret. Ti år senere var andelen økt til 35 prosent, og i 2010 bikket den 50 prosent. De siste to årene har den ligget på nesten 70 prosent. Nedgangen i fiskebaserte råvarer i fôret har kommet raskt, mener seniorforsker Sissel Albrektsen i Nofima. Dette er en utvikling som vil fortsette i årene som kommer, mener hun. (©NTB)