Økokrim har tatt ut siktelse mot Kongsberg Gruppen med påstand om korrupsjon.Siktelsen omhandler påstander om korrupsjon i tilknytning til leveranser av kommunikasjonsutstyr til Romania i perioden 1999-2008, fremgår det av en fersk børsmelding.
Selskapet ble gjort kjent med siktelsen i dag, og styrets leder er ifølge meldingen orientert.Staten kontrollerer selskapet Aksjen faller 2 prosent her
«Kongsberg har nulltoleranse for korrupsjon hos ansatte, konsulenter og forretningsforbindelser. Som et selskap med betydelig internasjonal aktivitet har Kongsberg et omfattende anti-korrupsjonsprogram, og høye etiske standarder er en integrert del av forretningsvirksomheten», heter det fra selskapet.Det opplyses også at det vil samarbeide nært med Økokrim og andre relevante myndigheter for å få en oppklaring av de påståtte forholdene.Staten, ved Nærings- og Fiskeridepartementet og statsråd Monica Mæland, er største aksjonær i Kongsberg Gruppen, med en eierandel på 50 prosent. I tillegg har Folketrygdfondet en eierandel på 6,41 prosent. på Oslo Børs tirsdag og selskapet har da en børsverdi på 16 milliarder kroner.- Departementet ble kjent med siktelsen først i dag. Vi vet foreløpig ikke mer om saken enn det som har kommet frem offentlig. Jeg har derfor ikke mer å tilføye enn at dette selvfølgelig er alvorlig, sier statsråd Monica Mæland i Nærings- og Fiskeridepartementet til HegnarOnline.Les meldingen !