Avkastningen for Statens pensjonsfond utland var på 15,9 prosent i 2013. Resultatet ble i hovedsak drevet av sterke aksjemarkeder, opplyser Norges Bank i en melding.Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,3 prosent. Renteinvesteringene fikk en nullavkastning, mens investeringer i eiendom ga en avkastning på 11,8 prosent. Avkastningen var 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksene fondet måles mot.- Resultatet var drevet av aksjeinvesteringene. 2013 var et år med flere usikkerhetsmomenter i verdensøkonomien, men likevel så vi en bred oppgang i aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.Ved utgangen av 2013 var fondets verdi 5.038 milliarder kroner, en økning på mer enn 1.200 milliarder fra inngangen til året. Avkastningen i 2013 var på 692 milliarder kroner, mens vi fikk en tilførsel i 2013 på 239 milliarder kroner. En svakere krone økte kroneverdien av fondet i løpet av året med 291 milliarder kroner.- I 2013 gjennomførte vi fondets første eiendomskjøp i USA. Investeringene i eiendom vil øke betydelig i årene som kommer, og vi har styrket organisasjonen med dette for øyet det siste året, sier Slyngstad i meldingen.Ved utgangen av 2013 var den samlede tilførselen siden fondets oppstart på 3 302 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 1 799 milliarder kroner.Investeringene i fondet var fordelt med 61,7 prosent i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 1,0 prosent i eiendom.