Questerre oppdaterer i Quebec

Questerre oppdaterer på den siste utviklingen i Quebec.

Mike Binnion. Foto: Finansavisen

Questerre skriver i en fersk melding torsdag at komiteen som er ansvarlig for gjennomføring av Strategisk Environmental Assessment, SEA, på skifergassutvikling la frem sin synteserapport forrige uke.Funnene fra denne rapporten vil legge grunnlaget for den neste fasen av den vurdering av skifergass industrien, heter det i meldingen.Selskapet opplyser om at det vil være en serie av offentlige konsultasjoner holdes av "Office of Public Hearings" på miljø i løpet av våren 2014 .- Vi er glade for å se at SEA har avsluttet sitt mandat og funnet at risikoen for og konsekvenser som tas opp ikke bare er håndterbare, men også i tråd med hva bransjen har vært åpne om i årevis i Quebec. Med bevisst teknologi og beste praksis, som blir brukt i vestliggende del av Canada, er vi sikre på at vi kan lykkes i Quebec, også sier Questerre-sjef Mike Binnion.Rapporten tar for seg bærekraftig utvikling i Quebec, og har gått gjennom 73 ulike forskningsstudier.Binnion mener rapporten legger grunnlaget for at selskapene kan komme i dialog med byens innbyggere.- Studien, som er en første i Canada, gir mulighet for industrien å initieere dialog med befolkningen og muligheten for å skape en ny industri i Quebec, en produksjonsindustri, sier Binnion.