Repant melder om et resultat etter skatt på minus 9,0 millioner kroner i 4. kvartal 2013, mot minus 5,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble minus 9,1 millioner kroner, sammenlignet med minus 5,1 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 8,3 millioner kroner, mot minus 4,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 13,9 millioner kroner, sammenlignet med 15,2 millioner kroner i 4. kvartal 2012."Repant har i 4. kvartal hatt en svakere omsetning enn forventet, men salgssituasjonen for 2013 sett under ett har vært meget god i flere markeder", skriver selskapet."Antall installerte maskiner er sterkt økende. Dette legger et viktig grunnlag for Repant sine fremtidige inntektskilder fra både service og drift", heter det.