Rustad & Co tapte 5,2 millioner kroner

Nedskrivinger påvirker bunnlinjen i investeringsselskapet Zoncolan.

Riulf Rustad. Foto: Finansavisen.

I 4. kvartal 2013 fikk Zoncolan et negativt nettoresultat på 5,2 millioner kroner. Det er identisk med resultat før skatt.Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 1,07 millioner kroner for et år siden.Omsetningen endte på null.- Underskuddet per 4. kvartal skyldes i sin helhet nedskrivninger av verdier i forbindelse med endrede verdivurderinger av fordringer og aksjeverdier i forbindelse med Zoncolan ASAs posisjoner mot Opinion Perduco/Opinion Holding på totalt 13,7 millioner kroner og kurstap i Cecon, skriver selskapet i rapporten.Zoncolan er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess.Her finner du kvartalstallene