SAS henter mer penger

Selskapet melder om et obligasjonslån på 1,6 milliarder svenske kroner.

SAS CRJ 900

SAS AB skriver i en fersk melding at selskapet har prissatt og besluttet emisjon av et garantert konvertibelt obligasjonslån på 1,6 milliarder svenske kroner med forfall i 2019.Lånet får en årlig rente på 3,625 prosent, med betaling hvert halvår.Det vil kunne konverteres til fullt innbetalte ordinære aksjer i selskapet med en innledende konverteringsrate på 24,0173 svenske kroner, noe som tilsvarer en konverteringspremie på 25% i forhold til volumvektet gjennomsnittlig sluttkurs på aksjene på NASDAQ OMX Stockholm mellom publikasjonen og prisingen av tilbudet den 25 februar 2014.J.P. Morgan er hovedtilrettelegger, mens Mannheimer Swartling fungerer som juridisk rådgiver for SAS.Les hele meldingen her.