Seadrill har ifølge en melding inngått en TRS-avtale med DNB Bank for 1,6 millioner egne aksjer med forfall 3. juni 2014.Referanseprisen er 220,07 kroner.Fra før har Seadrill en TRS-avtale på 1,4 millioner egne aksjer til 4. mars. Referanseprisen er 226,63 kroner.