Fidelity Management and Research (FMR) har ifølge en melding solgt 100.000 aksjer i BW LPG og dermed passert flaggegrensen på fem prosent.FMR har 4,95 prosent av aksjene i BW LPG etter salget.