Tjente på å si nei

Aksjonærene som takket nei til oppkjøpstilbudet fra GC Rieber, har fått godt betalt for aksjene.

Høsten 2011 ville det familieeide GC Rieber-konsernet i Bergen overtal alle aksjene i rederiet GC Rieber Shipping. Tilbudet lød på 31 kroner pr aksje. De fleste eierne takket nei, noe de har tjent stort på skriver DN.I går ble aksjen på det høyeste handlet til 49,10 kroner - en kursoppgang på 58,4 prosent sammenlignet med oppkjøpstilbudet.Videre steg kursen 9,6 prosent på nyheten om at det foreslås et utbytte på fire kroner pr aksje etter fjoråret.Under forutsetning av at utbytteforslaget vedtas på generalforsamlingen, betyr det at Rieber Shipping-aksjonærene har fått utbytter på 5,5 kroner pr aksje. Det øker totalavkastningen for dem som avslo oppkjøpstilbudet til 86,1 prosent, skriver DN.