Antall arbeidsledige i Tyskland falt ifølge Bloomberg News med 14.000 personer i februar.Det var ifølge TDN Finans ventet 10.000 færre ledige fra forrige måned. Forrige måneds tall ble ikke revidert fra en nedgang på 28.000.Ledighetsraten var på 6,8 prosent, mot en ventet rate på 6,8 prosent.
Konsumprisene opp 0,5
Konsumprisene i Bayern i Tyskland var ifølge Bloomberg News opp 0,5 prosent fra midten av januar til midten av februar. Inflasjonstakten var opp 0,9 prosent på årsbasis.På forhånd var det ifølge TDN Finans ventet at konsumprisene i Tyskland ville være opp 0,6 prosent på månedsbasis nasjonalt og stige 1,3 prosent over året.