Klokken 10.00 får vi arbeidsmarkedstall fra arbeidskraftsundersøkelsen til SSB. Tallene gjelder for november 2013 til januar 2014 som gjennomsnitt.Sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets tror ledighetsraten vil holde seg uendret på 3,5 prosent. Det tror også økonomene i Bloomberg.- Regionalt nettverksrapport fra Norges Bank viser at forventningen til de neste tre månedenes sysselsetting er en svak vekst på rett over null. Vi ser derfor ikke bort i fra en flat eller i beste fall en svak oppgang i sysselsettingen i desember, skriver Syed i en fersk rapport.- Arbeidsstyrken tror vi vil fortsette å vokse. Vi tror ikke det er usannsynlig at dette vil heve arbeidsledighetsraten de neste månedene, men er ikke sikre på om det vil vise seg gjeldene også denne måneden, slår sjeføkonomen fast.- Vi må nok se et avvik fra konsensusestimatet på større enn 0,1 prosentpoeng i ledighetsraten i dagens AKU-tall for at det skal ha nevneverdig effekt på renten og/eller kronen. Dog vil vi være vel så opptatt av utviklingen i de underkomponentene som selve ledighetsraten, avslutter Syed.