DNB Livsforsikring trenger reserve på 13,3 mrd.

DNB Livsforsikrings såkalte oppreserveringsbehov er på 13,3 milliarder kroner.

Anders Skjævestad - Foto - DNB
Børs

Storebrand sendte tidligere i dag ut børsmelding på at Finansdepartementet i brev til Finanstilsynet 27. mars har gitt retningslinjer for anvendelse av overskudd i forbindelse med oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag.DNB Livsforsikring har gjort det samme.- DNB Livsforsikring har i denne saken vedrørende avsetninger til langt liv søkt om en 15-års opptrappingsplan hvis solidaritetsprinsippet ikke skulle bli anvendt. En 15-års plan er forventet å gi en eierbelastning på ca. 20 prosent, det vil si om lag lik belastning som om det hadde vært en 5-årsperiode med solidaritet, heter det.DNB Livsforsikrings oppreserveringsbehov for langt liv er 13,3 milliarder kroner, hvor ca. 5,5 milliarder kroner var avsatt per 31/12 2013.Selskapet vil komme med ytterligere informasjon når opptrappingsplaner fra Finanstilsynet foreligger.

Nyheter
Børs