Det kan få økonomiske konsekvenser for mange fattige land.Bananer er ifølge FN den fjerde viktigste matvaren for verdens utviklingsland, men landene står nå i fare for å tape store eksportinntekter.En variant av Panama-sykdommen angriper nemlig bananavlinger i Asia, Afrika og Midtøsten. Det er Cavendish-bananen, den mest populære på det globale markedet, som rammes av soppsykdommen.– Det er en alvorlig trussel mot produksjonen og eksporten av bananer, heter det fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).– Land må reagere nå hvis vi skal unngå det verste scenarioet, som er en massiv ødeleggelse av verdens bananavlinger, sier Fazil Dusunceli i FAO.Storeksportører i Sør-Amerika, som Colombia og Ecuador, er foreløpig ikke rammet av soppsykdommen, som ikke er farlig for mennesker.