Fredag 11. april er det syv nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av tre svenske, fire norske, en dansk og to finske aksjer. 
1.   Salmar Asa(SALM.OL) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 82 (0.5)2.   Bavarian Nordic(BAVA.CO) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 108.5 (0.5)3.   Hexagon Composites(HEX.OL) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 33.8 (-1.3)4.   Neste Oil Corporation(NES1V.HEX) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 15.13 (-0.15)5.   Ramirent(RMR1V.HEX) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 8.23 (0.05)6.   NCC B(NCCB.ST) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 226.3 (-3.9)7.   Lundin Mining(LUMISDB.ST) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 32 (1.26)8.   Swedish Orphan Biovitrum AB(SOBI.ST) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 70 (3.1)9.   Tomra Systems(TOM.OL) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 55.5 (-1)10.   Cermaq(CEQ.OL) - 10. apr 2014. Siste sluttkurs: 64.75 (0.25)
Salmar Asa ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 82.88 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 80.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 80.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Bavarian Nordic ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 101 kroner. Videre oppgang til 113 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 107 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Hexagon Composites viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen tester støtten ved ca 32.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Neste Oil Corporation ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 14.15 euro. Videre oppgang til 15.61 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 15.00 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 15.00 euro vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Ramirent viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 8.14 euro. Videre oppgang til 8.91 euro eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 8.20 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. NCC B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 220 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Lundin Mining ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Kursen har brutt motstanden ved 31.55 kroner i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen har støtte ved ca 31.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Swedish Orphan Biovitrum AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 68.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Tomra Systems viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 54.21 kroner og motstand på 62.08 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 55.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 55.00 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Cermaq ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 61.45 kroner og motstand på 66.72 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 62.20 kroner og motstand ved ca 68.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.