Reach Subsea har inngått kontrakt med ExxonMobil for fartøyet Stril Explorer, som skal utføre lett konstruksjonsarbeid i Nordsjøen. Det går frem av en børsmelding tirsdag.Reach Subsea har videre inngått ytterligere samarbeidskontrakter med MMT for leveranse av ROV-tjenester.Total kontraktssum oppgis til ca. 15 millioner kroner.