Handelsbalansen i Storbritannia viser ifølge Bloomberg News et underskudd på 2,1 milliarder britiske pund i februar, mot et revidert underskudd på 2,2 milliarder pund måneden før. Opprinnelig var underskuddet i januar på -2,6.Estimater Bloomberg News hadde innhentet på forhånd, viser at det var ventet et underskudd på handelsbalansen på 2,6 milliarder pund.