Stiftelsen Fritt Ord har den solgt 600.000 aksjer i NattoPharma.Det går frem av en børsmelding fredag.Ny beholdning utgjør 581.936 aksjer, tilsvarende 4,83 prosent av aksjekapitalen.Den Oslo Axess-noterte aksjen er opp 2,0 prosent hittil i år.Men det siste året har aksjen falt nesten 35 prosent.