Tirsdag kunne vi lese at Songa Offshore har vedtatt en bot på én million kroner fra Økokrim for brudd på taushets- og listeføringsplikten.I en telefonsamtale med storaksjonær Frederik W. Mohn 18. oktober 2012, ga Songas styreformann Jens A. Wilhelmsen opplysninger om selskapets planlagte salg av dypvannsriggen Songa Eclipse til Seadrill.Ifølge Finansavisen kjøpte Mohns investeringsselskap Perestroika over to millioner Songa-aksjer dagen etterpå.Først 22. oktober meldte Songa intensjonsavtalen med Seadrill til markedet.– Det er kun forbudt å misbruke innsideinformasjon. Handelen i seg selv er ikke et misbruk hvis du kjøper aksjer før et forventet kursfall, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til Finansavisen.– Hvis du har negativ innsideinformasjon, altså opplysninger som tilsier at kursen skal ned, og du likevel velger å kjøpe aksjene, så gjør du en dårlig investeringsbeslutning. Men det er ikke straffbart som misbruk. Så de som har innsideinformasjon bør nok la være å handle, for enten pådrar de seg straffansvar, eller så taper de penger, sier Koss til Finansavisen.I de påfølgende tre handledagene raste så kursen med nesten 30 prosent. Innen midten av november var den mer enn halvert.Frederik W. Mohn satt opptatt i et møte i går, og var ikke tilgjengelig for kommentar da Finansavisen tok kontakt.