Antall stillinger er lavere enn de 145 jobbene Statoil opprinnelig vurderte å kutte, skriver.De ansatte ble informert om beslutningen på et allmøte onsdag morgen.Ifølge avisen er ti av stillingene som skal flagges ut globale jobber.I 2013 kuttet Statoil i alt 680 stillinger i administrasjonen. Av disse utgjorde 310 stillinger naturlig avgang og kutt i innleid arbeidskraft, mens rundt 265 fikk andre stillinger i konsernet.Rundt 65 sluttet og begynte i andre stillinger utenfor Statoil, mens rundt 40 tok sluttpakke. (©NTB)