Wells Fargo fikk et resultat på 1,05 dollar per aksje i første kvartal 2014. På forhånd var det ventet et resultat på 0,97 dollar per aksje.Inntektene falt på sin side fra 21,3 milliarder dollar i første kvartal 2013, til 20,6 milliarder dollar i samme kvartal 2014.Analytikerne hadde ifølge Thomson Financial ventet inntekter på 20,6 millioner dollar.31. mars var selskapets kjernekapitaldekningsgrad (Tier 1) 11,36 prosent under Basel III, og med full innfasing 10,4 prosent, skriver TDN Finans.