Interoil Exploration & Production har kommet med en produksjonsoppdatering for mars.Det opplyses at selskapet hadde en gjennomsnittlig produksjon på 4.024 fat olje og gass per dag, mot 4.216 fat olje per dag i februar.Produksjonen var i snitt 2.270 fat olje per dag fra Peru, ned fra 2.318 fat i februar. Colombia-produksjonen falt fra 1.898 til 1.754 olje og gass per dag.Gjennomsnittlig salgspris for oljen var 105,30 dollar per fat i Peru og 93,20 dollar per fat i Colombia.