Offentlig støy rundt meg som person skal ikke påvirke Akers investeringer. Dersom jeg ønsker å gjøre sub-optimale disposisjoner og plasseringer kan det skje gjennom familieselskapet TRG, og ikke gjennom Aker.Det skriver styreleder i Aker, Kjell Arne Røkke, i sitt årlige brev til aksjonærer onsdag.I brevet skriver Røkke videre at han ikke er fornøyd med avkastningen Aker har presentert de siste årene. Han viser til at Aker oppnådde en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,8, prosent, mot hans målsetning på 15 prosent.Han siterer Petter Northug og sier «formen er god, men det ble ikke gull».Mens OSEBX-indeksen har gitt aksjonærer en årlig avkastning på 18 prosent de siste fem årene, har Aker gitt aksjonærene en årlig avkastning på 16 prosent inkludert utbytte.Han påpeker imidlertid at aksjen de siste årene har blitt handlet til en kurs som er 30–40 prosent lavere enn de underliggende verdiene. «Rabatten ved inngangen til 2014 var 33 prosent» skriver han.I tillegg mener han Johan Sverdrup-funnet kan utgjøre et solid fundament for Aker fremover, hvor olje- og gassektoren utgjør 56 prosent av eiendelene i Aker.«En utvinningsfaktor på 60 prosent gir en samlet produksjon på 2,4 milliarder fat (…) vil feltet kunne gi en inntektsstrøm på nærmere 1.500 milliarder kroner (…) Dersom utvinningsfaktoren stiger til 70 prosent, vil Johan Sverdrup kunne øke reservene med ytterligere 400 millioner fat (…) det tilsvarer i dag en ekstra verdi på 240 milliarder kroner» skriver han.