Det ble ikke oljefunn i år heller for den nordnorske oljemyggen North Energy med hovedkontor i Alta. Bonus ble det likevel både på toppsjefen, finansdirektøren og letedirektøren, skriver DN.Den ferske årsrapporten viser en snittlønn for selskapets 35,1 årsverk på nær millionen. Mest av alle fikk toppsjef Erik Karlstrøm. Han har samlet godtgjørelse verdt cirka åtte millioner kroner i 2013. Det inkluderer lønn på 2,9 mill., bonus på 1,0 mill., pensjonskostnad på 4,1 mill. og div: 0,1 mill.Karlstrøm har ifølge avisen også sikret seg to prosent rente på et millionlån i North Energy. Skulle han bli oppsagt venter 5,8 millioner kroner i utbetaling.- Hvorfor har ledelsen fått bonus?- Vi har strevd i det siste, det er ikke slik at man har fått bonus for ikke å ha gjort funn. Bonusen for direktøren og finans­direktøren er knyttet opp mot finansielle forhold. Man har klart å vedlikeholde finansierings­grunnlaget. Letedirektøren har fått bonus for gode rundetildelinger, mens de som jobber med funn ikke har fått bonus, sier styreleder Johan Petter Barlindhaug til DN.