Statoil-ansatte blir syke av omstillingsprosessene

Omstillingsprosessene i Statoil har sin pris. Det siste året er det psykososiale sykefraværet blant de ansatte blitt tredoblet.

Statoil, Forus. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix
Børs

Det viser Statoils egen kartlegging av det arbeidsrelaterte sykefraværet i selskapet, skriver Stavanger Aftenblad.Det totale sykefraværet i Statoil økte fra 3,7 prosent i 2012 til 3,9 prosent i 2013. Mens det var støyskader som dominerte sykdomstilfellene i 2012, viser tallene at psykososiale faktorer i 2013 overtok som den viktigste årsaken til sykefravær i Statoil. Dette er forhold som går på organisering og samarbeid på arbeidsplassen.I 2012 var det 14 alvorlige tilfeller av arbeidsrelatert, psykososial sykdom. I 2013 var det 46 alvorlige tilfeller av det samme.Arbeidslivsforsker og professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer er ikke tvil om hva som er årsaken til endringene i sykefraværet.- Omorganisering og dårlig ledelse bidrar i stor grad til at ansatte ikke greier å jobbe, sier han.Statoil har det siste året vært gjennom store omstillinger, og senest i januar i år ble 239 stillinger bestemt satt ut til eksterne leverandører.Tirsdag ettermiddag kan Statoil-ledelsen ifølge Stavanger Aftenblad ta stilling til om ytterligere 145 stillinger i personalavdelingen skal flagges ut.Statoil ønsker ikke å kommentere sykefraværstallene. (©NTB)

Nyheter
Børs