Subsea 7 opplyser i en fersk melding at selskapet har kjøpt 142.300 egne akjser til en snittkurs på 108,33 kroner per aksje.Etter transaksjonen sitter selskapet på 18.269.070 egne aksjer, tilsvarende 5,19 prosent av den utestående aksjekapitalen.Selskapet holder i tillegg 1.526.200 aksjer og 682.677 aksjer for ansatte.Handelen ble gjennomført som en del av selskapets tilbakekjøpsprogram, annonsert 7. oktober 2013.