Elvestuen sier til Dagens Næringsliv at Norge må være forberedt på å bidra til forsterkede sanksjoner mot russiske myndigheter, og i ytterste konsekvens fryse flere bilaterale forbindelser.– På grunn av situasjonen på Krim-halvøya bør vi vente med leteboring ved grensen. Her er det forventet funn som går over landegrensen, sier han og peker på at det da kan oppstå en kinkig situasjon.– Det er uavklart hvordan et slikt funn eventuelt skal fordeles mellom Russland og Norge, påpeker Elvestuen.Olje- og energidepartementet har foreslått en rekke leteblokker på Fedinskji-høyden i den såkalte gråsonen i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.Elvestuen får imidlertid liten støtte for sitt synspunkt. Høyres Nikolai Astrup, som også er medlem av energi- og miljøkomiteen, mener at en slik stans vil være å la russerne diktere norsk politikk, mens Aps komitémedlem Per Rune Henriksen kaller utspillet for «søkt».– De rundene man har, skal gå sin gang, mener Henriksen. (©NTB)