Noen av verdens største finansselskaper tror fossil energi mange steder vil bli utkonkurrert av solstrøm.Per i dag dekkes under 1 prosent av verdens strømforbruk med solceller, men veksten har vært svært kraftig de siste årene. Produksjonskapasiteten globalt økte med 35 prosent bare i 2013, ifølge bransjeorganisasjonen– Jeg tror strømproduksjon med solceller vil få et vanvittig mye større omfang enn i dag, sier Erik Stensrud Marstein. Han leder , hvor både forskningsinstitusjoner og solselskaper deltar.I så fall kan solkraften bli en svært viktig brikke i arbeidet med å kutte verdens utslipp av klimagasser. Bruken av klimavennlig energi bør minst tredobles innen 2050 hvis vi vil unngå global oppvarming på mer enn 2 grader, ifølge et til tredje del av FNs klimapanels nye hovedrapport.Delrapporten legges fram palmesøndag. I tillegg til sol-, vind- og vannkraft anbefaler klimapanelet atomkraft og fossil energi med fangst og lagring av CO2.Også flere av verdens tyngste finansaktører tror sol og annen fornybar energi går en lys framtid i møte.– Den fornybare energiens tidsalder begynner, erklærte storbanken i slutten av mars.