I tirsdagens rapport fra Investtech anbefaler analytiker Fredrik Tyvand kjøp av aksjer i Bonheur og Western Bulk mens han anbefaler salg av aksjer i Tomra.- Bonheur har brutt den fallende trenden. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, men er ikke et signal om oppgang. Aksjen har imidlertid brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range, og kursen ligger nær støtten rundt 120 kroner. I tillegg viser RSI-kurven en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen har motstand rundt 141 kroner, og skulle aksjen falle under støtten ved 120 kroner, er det støtte allerede ved 114 kroner.
Vurdering:Vurdering:Vurdering:
Svak kjøpskandidat, forteller Tyvand.- Western Bulk ble introdusert på børsen i fjor høst, og kursen i det offentlige tilbudet var da på 12 kroner. Selskapet ble tatt godt imot i markedet, og i løpet av de fire første månedene steg kursen hele 40 prosent, til 16,80 kroner. Investorene ble imidlertid skuffet da selskapet i februar la fram resultatet for 2013, og i løpet av en dag falt kursen hele 25 prosent, til 12,60 kroner. Den negative utviklingen har fortsatt gjennom våren, og kursen er nå under introduksjonskursen fra i fjor høst, sier analytikeren.- Aksjen viser ingen trend, men har dannet noe støtte rundt 11 kroner. Innsiderne i selskapet har imidlertid ikke latt seg skremme av siste måneders svake utvikling, og flere har benyttet de stadig lavere kursene til å laste opp med aksjer i selskapet de kjenner fra innsiden. Aksjen er derfor maksimalt positiv basert på innsidehandler. Svak kjøpskandidat, sier Tyvand om Western Bulk.- Tomra Systems ligger i en tilnærmet horisontal trend og på sike indikeres videre horisontal utvikling. Aksjen har imidlertid brutt ned gjennom støtten ved 53,50 kroner i en rektangelformasjon. Et salgssignal er dermed utløst, og videre nedgang til 43,70 kroner eller lavere er signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt, men ved reaksjoner opp er det motstand rundt 53,60 kroner. Skulle kursen derimot bryte over dette nivået, vil salgssignalet fra rektangelformasjonen ble opphevet, og aksjen fremstå langt mer positiv enn nå som kursen ligger under 53,50 kroner. Svak salgskandidat, avslutter Tyvand.