- Jeg har fortsatt ikke lyst til å overgi pengene mine til staten. Dommerne mener tydeligvis at gevinstavståelse i et sivilt søksmål er et bagatellmessig inngrep, men for meg handler dette om rett eller galt. Man skal ikke finne seg i hva som helst, heller ikke fra statens side, skriver Fredly i en epost til DN.Tidligere tirsdag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett mener Fredlys investeringsselskap, Atlas Capital, brukte urimelige forretningsmetoder ved handel i seismikkselskapet RXT i 2010. Grunnet dette må selskapet avstå en gevinst på 5,5 millioner kroner til Finanstilsynet. Atlas Capital gjennomførte et såkalt udekket shortsalg av 17 prosent av aksjene i selskapet. Han hadde på salgstidspunktet ikke lånt aksjer i selskapet, men forpliktet seg til å kjøpe nye som ville bli utstedt da selskapet skulle hente mer penger. Videre mente retten at transaksjonene utsatte de involverte aksjeeierne for unødvendig risiko. Fredly fastholder på sin side at han fulgte reglene som gjelder for udekket shortsalg.