Konsekvensen av økt makrousikkerhet og fortsatt gode inntjeningstall blir trolig «en periode med større bølger, der gode nyheter avløser dårlige».Det sier Henrik Sommerfelt, daglig leder i CMC Markets, til Finansavisen tirsdag.Sommerfelt peker på flere faktorer som kan få børsen til å svinge mer, og dermed gjøre markedet mer trade-vennlig, de neste 12 månedene: Faren for korreksjoner eller større børsfall har økt samtidig som geopolitiske uro og frykten for høyrere renter hever risikoen. I tillegg har aksjemarkedene historisk gjort det verst i perioden fra midten av mai og frem til oktober.På den andre siden har børsnoterte selskaper kommer med sterke resultater, noe som får Sommerfelt til å tro på mer svingninger fremfor et aksjeras. - Det er ikke usannsynlig at vi nå får en tilsvarende stopp i børsoppgangen, og at det vil være tradere som gjør det best i det nærmeste året. I 1994 og 2004 varte denne konsolideringsfasen mellom åtte og tolv måneder, opplyser han.