Ferske tall fra Det amerikanske handelsdepartementet viser at salget av nye eneboliger i USA økte med 6,4 prosent på månedsbasis i april. Det gir en sesongjustert årstakt på 433.000 enheter. Ifølge TDN Finans var det ventet en salgsvekst på 10,7 prosent til en årstakt på 425.000 enheter.Samtidig har det blitt kjent at mars-tallet ble revidert fra 384.000 til 407.000 (fra -14,5 prosent til -6,9 prosent).