BW LPG la frem sterke kvartalstall grytidlig fredag.- EBITDA på 51,1 millioner dollar er hhv. 39 prosent over konsensus og 16 prosent over vårt estimat. Nettoresultatet på 30,8 millioner dollar ligger tilsvarende 89 og 27 prosent over hhv. konsensus og vårt estimat, skriver DNB Markets i dagens aksjerapport. - Det ser etter en første gjennomgang ut til at avviket i forholdet til forventningene i første rekke skyldes lavere kostnader enn estimert, legger meglerhuset til. Før evt. justeringer har DNB en kjøpsanbefaling på BW LPG med kursmål 99 kroner.BW LPG stiger 0,3 prosent (0,25 kroner) til 77,75 kroner i fredagens handel på Oslo Børs. Dette selv om aksjen går eksklusive utbytte på ca. 0,90 kroner.DNB Markets ser dermed en oppside i aksjen på i overkant av 27 prosent.