Bankene mistenkes for å ha gått sammen om å prøve å påvirke prisen på rentederivater utstedt i euro. Rentederivater er finansprodukter som brukes av banker og selskaper som risikostyring i forbindelse med rentesvingninger.– De tre bankene får nå muligheten til å forsvare seg. Vi skal se nøye på argumentene før vi tar en avgjørelse, sier EUs konkurransekommissær Joaquín AlmuniaDet er ikke første saken av denne typen EU-kommisjonen kjører mot banksektoren. Seks storbanker ble i desember i fjor ilagt bøter på 14 milliarder kroner for rentetriksing i London, Tokyo og Europa. (©NTB