Hurtigruten melder om et resultat etter skatt på -110,0 millioner kroner i 1. kvartal 2014, mot -128,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble -0,27 kroner, mot -0,30 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble -107,7 millioner kroner, sammenlignet med -130,0 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble -53,6 millioner kroner, mot -66,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 751,2 millioner kroner, sammenlignet med 707,5 millioner kroner i 1. kvartal 2013.Kontantstrømmen var på 281 millioner kroner ved utgangen av første kvartal sammenlignet med 295 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2013.Driftsregulariteten i kvartalet var 95,4 prosent, 93,9 prosent, mens kapasitetsutnyttelsen i kvartalet er 53 prosent, mot 56 prosent.«Hurtigruten forbedret resultatet fra underliggende drift med 83 millioner kroner i 2013, og la med det et godt fundament for fremtidig lønnsomhet i konsernet. Positiv utvikling fra 2013 fortsetter i første kvartal 2014, der Explorer-produktene MS Fram og Spitsbergen driver resultatforbedringen», skriver selskapet.Her er .Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).