Kavli-konsernets omsetning endte i 2013 på over 2,7 milliarder kroner, noe som er en vekst på rundt 8 prosent fra 2012. Selskapet fikk et årsresultat etter skatt på 104,9 millioner kroner, opp 11,5 prosent fra året før.Ifølge en melding fra selskapet overføres 56 millioner av overskuddet til Kavlifondet, som gjennom sitt eierskap i Kavli-konsernet blant annet henter inntekter fra O. Kavli og Q-Meieriene.– Med vår unike eierstruktur er dette noe faktisk alle kan glede seg over, ikke bare ledelse og eiere. Vi er det eneste norske næringsmiddelkonsernet som er heleid av en allmennyttig stiftelse, og vår viktigste jobb er egentlig å sørge for at det blir mest mulig penger til gode formål, sier konsernsjef Erik Volden.  Han forteller at målet nå er at konsernet innen få år skal kunne overføre minst 100 millioner årlig til fondet.Kavlifondet har siden 1962 delt ut penger til allmennyttige formål. Fondet har et eget styre som bestemmer hvordan midlene skal fordeles, men de siste årene har også konsernets ansatte i de fem landene Kavli opererer i fått lov til å bestemme den årlige fordelingen av inntil halvannen million kroner i hvert land.